prof. dr hab. Marek Michalski

Prof. dr hab., Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatego, Dziekan Wydziału Prawa i Admninistracji UKSW; Do 2008 roku członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w jej ramach Komitetów Rady Giełdy ds. (i) Kadr i Wynagrodzeń, (ii) Regulacji, (iii) Ładu Korporacyjnego. Prezes Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz wielokrotny ekspert Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP i sędzia Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 1996-2000 dyrektor Biura Prawnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a następnie of Counsel w kancelarii Salans w Warszawie oraz wspólnik w jednej z warszawskich kancelarii prawnych, a także członek zespołu do Spraw Reformy Prawa Spółek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Członek rad nadzorczych instytucji finansowych i spółek publicznego.

 • Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz
  10% taniej
  Promocja
  KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII Ustawa Prawo o ofercie publicznej w warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jest podstawowym...
  Seria: Krótkie Komentarze Becka
  Rok wydania: 2014 | Wersja: Druk
  152,10 zł 169,00 zł
  KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII Ustawa Prawo o ofercie publicznej w warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych jest podstawowym...