prof. dr hab Marek Michalski

Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.