dr Marek Niedużak

Adwokat, absolwent wydziałów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Cambridge, doktor nauk prawnych. Jest autorem i współautorem publikacji m.in. z obszaru etyki zawodowej. Wykładał na Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, prowadził zajęcia z aplikantami adwokackimi Izby Warszawskiej, zasiadał w zarządzie Fundacji Adwokatury Polskiej. W latach 2010–2012 był członkiem Komisji Etyki Zawodowej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.