prof. dr hab. Marek Piechowiak

Profesor nauk prawnych i doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii; na Uniwersytecie SWPS na Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu kieruje Katedrą Prawa Publicznego i Teorii Prawa. Autor licznych publikacji naukowych, przede wszystkim z zakresu filozofii prawa oraz konstytucyjnej i międzynarodowej ochrony praw człowieka.