Marek Rotkiewicz

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył również studia podyplomowe z prawa Unii Europejskiej i praw człowieka. Wykładowca na licznych szkoleniach. Autor i współautor 60 książek i ponad 4000 artykułów. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwem C.H.Beck. Prowadzi własną działalność szkoleniowo-doradczą.