prof. dr hab. Marek Szydło

Doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej. Specjalista do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Radca prawny. Autor kilkunastu monografii naukowych oraz stu kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, w tym w renomowanych czasopismach zagranicznych, znajdujących się na liście filadelfijskiej oraz w wykazie JCR. Jego prace są często cytowane w literaturze prawniczej na całym świecie oraz przywoływane w orzecznictwie sądowym.