dr Maria Grzymisławska-Cybulska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, radca prawny, starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.