prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska

Profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Międzynarodowego. Członek Komisji Ekspertów ds. Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich; Przewodnicząca Rady Programowej miesięcznika ,,Prawo Europejskie w Praktyce"; członek Rady Programowej Fundacji ClientEarth.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.