dr Mariusz Sobuś

Zakład Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny.