Mariusz Stepaniuk

prawnik, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor kilkudziesięciu książek stanowiących pomoc w nauce do egzaminów na aplikacje prawnicze i egzaminy zawodowe. Pracował między innymi jako starszy specjalista w Departamencie Kontroli Zamówień i Nieprawidłowości w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz główny specjalista w Wydziale Weryfikacji Zamówień w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, realizacji inwestycji infrastrukturalnych i projektów współfinansowanych ze środków UE, prawie administracyjnym i prawie o notariacie.