r.pr. dr Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych (nr ORCID 0000-0002-3982-976X), radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „ABI Expert", członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, prawnych aspektach sztucznej inteligencji, prawie konstytucyjnym i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych" (2018). Jest autorką ponad 100 publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej: „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej" (2020).

Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.W ponad 600 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.