dr Marta Gancarczyk

Adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik i uczestnik projektów badawczych w kraju i za granica (m. in. California State University, University of Cambridge). Członek European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB). Badania, publikacje i konsulting koncentruje na publicznym wsparciu dla MSP, wzroście firmy oraz zarządzaniu konkurencyjnością MSP w klastrach i sieciach przedsiębiorstw.