dr Mateusz Żaba

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autor kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu prawa handlowego i gospodarczego. Stypendysta Narodowego Programu Stypendialnego Republiki  Słowackiej (Národný štipendijný program Slovenskej republiky) finansowanego przez Ministerstwo Szkolnictwa, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej (2016) oraz stypendysta w ramach bilateralnej umowy między czeskim Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego a polskim Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego (2017).