dr hab. Michał Bitner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów pracował w Agencji Rozwoju Komunalnego, w której kierował Centrum Obligacji Komunalnych. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych (2001) pracuje jako adiunkt na WPiA UW, jest kierownikiem Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków UE. Odbył staż naukowy na Uniwersytecie Indiany w Bloomington. Jego zainteresowania obejmują regulację finansów publicznych, sposoby finansowania infrastruktury, zarządzanie długiem publicznym, oraz montaż finansowy projektów.