sędzia SO w Łodzi Michał Błoński

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki UŁ, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, wykładowca KSSiP w Krakowie. Przedmiotem jego zainteresowania jest prawo karne materialne i procesowe, a zwłaszcza postępowanie dowodowe, przed sądem I instancji i postępowania szczególne, a także prawo karne skarbowe i wykroczeń, jak również uregulowania procedury karnej w innych państwach.