dr hab. Michał Królikowski, prof. UW

Profesor UW; adwokat; dyrektor Biura Analiz Sejmowych (2006–2011); podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (2011–2014); członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2009–2015); sędzia Sądu Arbitrażowego przy Prokuratorii Generalnej RP; partner kancelarii Królikowski Marczuk Dyl adwokaci i radcowie prawni.