dr Michał Miedziński

Doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister ekonomii, radca prawny, autor publikacji naukowych i artykułów prasowych.