dr hab. Mirosława Capiga

Doktor habilitowana, prof. UE, której przedmiotem zainteresowania są zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem i kapitałem instytucji finansowych (szczególnie banków i zakładów ubezpieczeń), regulacjami makro- i mikroostrożnościowymi, instrumentami bezpieczeństwa finansowego, oceną kondycji finansowej banków.