dr Natalja Žitkevitš

Doktor nauk prawnych, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji oraz studiów latynoamerykańskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andyjskiego w Bogocie (Kolumbia). Stypendystka Funduszu im. Florentyny Kogutowskiej, Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze, Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów. Autorka publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. Zawodowo zajmuje się prawem prywatnym międzynarodowym i międzynarodowym prawem podatkowym.