dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

Adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA Uniwersytetu Gdańskiego.