Patrycja Balcer

Magister prawa UJ, master en droit priveé na Uniwersytecie w Orleanie. Od 2013 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich ORA w Krakowie. Obecnie pod opieką dr hab. Dobrosławy Szumiło - Kulczyckiej przygotowuje rozprawę doktorską na temat roli zarzutów w postępowaniu odwoławczym. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zakresu zaskarżenia orzeczeń i ustalania faktów sprawy przez sąd odwoławczy, prawomocności horyzontalna wyroku oraz dostępu do akt postępowania karnego.

 • Postępowanie karne a inne postępowania represyjne
  %
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2016 | Wersja: PDF
  75,65 zł
  89,00 zł
  Najniższa cena: 71,20 zł
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...