dr Patrycja Klimas

Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, pracownikiem Katedry Strategii i Metod Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania strategicznego, zwłaszcza sprawności procesów współpracy międzyorganizacyjnej, współdziałania oraz koopetycji w sieciach i ekosystemach, jak również problematyce kształtowania wielowymiarowej innowacyjności.