dr Paweł Czarnecki

Dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ, asystent w KKPK działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, społeczny kurator sądowy w Sądzie Rejonowym w Krakowie, opiekun naukowy Koła Postępowania Karnego TBSP UJ. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest odpowiedzialność dyscyplinarna i postępowanie dyscyplinarne w polskim systemie prawa, prawo karne materialne i procesowe oraz stosowanie przepisów KPK poza procesem karnym.

 • Postępowanie karne a inne postępowania represyjne
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2016 | Wersja: Druk, PDF
  84,55 zł 89,00 zł
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...