dr Paweł Czarnecki

Dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ, asystent w KKPK działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, społeczny kurator sądowy w Sądzie Rejonowym w Krakowie, opiekun naukowy Koła Postępowania Karnego TBSP UJ. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest odpowiedzialność dyscyplinarna i postępowanie dyscyplinarne w polskim systemie prawa, prawo karne materialne i procesowe oraz stosowanie przepisów KPK poza procesem karnym.