Prof. INP PAN dr hab. Paweł Daniluk

Profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Zakład Prawa Karnego), ekspert ds. legislacji w Wydziale Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, radca prawny.