dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu; autor około 180 publikacji, w tym książki „Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym" (Warszawa 2013), wyróżnionej w 50. konkursie „Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych w kategorii rozpraw habilitacyjnych.