dr Paweł Kowalski

Doktor nauk prawnych, adiunkt SWPS Uniwersytet. Humanistycznospołeczny, Prodziekan ds. Organizacyjnych Wydziału Prawa, radca prawny.

Obszar badawczy: prawo europejskie, prawo międzynarodowe, prawo medyczne