dr Paweł Popardowski

Radca prawny, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od 2020 r. zastępca kierownika Centrum Analiz Prawnych Wspólnej Polityki Rolnej przy INP PAN. Laureat I nagrody w IV Ogólnopolskim Konkursie im. prof. A. Stelmachowskiego na najlepszą rozprawę doktorską z prawa rolnego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa rolnego, prawa cywilnego i prawa spółek (opracowań monograficznych, komentarzy, artykułów i glos).