dr Paweł Rawczyński

Referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Toruniu, autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, a także organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony prawnej.