adw. Piotr Nowaczyk

Adwokat, był prezesem Sądu Arbitrażowego przy KIG w latach 2006-2009, polski delegat w ICC oraz znanym powszechnie arbitrem w środowisku międzynarodowym i krajowym.