prof. dr hab. Piotr Pogonowski

Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego.