dr Piotr Sitniewski

Doktor nauk prawnych, członek Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2008–2012), obecnie ekspert PKA z ramienia pracodawców; wykładowca akademicki w/z ustroju samorządu, prawa administracyjnego, rozwiązań antykorupcyjnych; prowadzi szkolenia z dostępu do informacji publicznej m.in. w KSAP im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie; członek SKO w Białymstoku (2004–2008). Prezes fundacji JAWNOSC.PL; prowadzi portal www.jawnosc.pl; kierownik projektu www.jawnoscsamorzadu.pl.

 • Internet. Strategie bezpieczeństwa
  Informatyzacji i rozwojowi elektronicznych usług towarzyszą nowe zagrożenia związane z naruszeniem poufności, integralności i dostępności informacji oraz wzrostem niepewności co do jej pochodzenia....
  Seria: Inne
  Rok wydania: 2017 | Wersja: Druk
  122,55 zł 129,00 zł
  Informatyzacji i rozwojowi elektronicznych usług towarzyszą nowe zagrożenia związane z naruszeniem poufności, integralności i dostępności informacji oraz wzrostem niepewności co do jej pochodzenia....