prof. dr hab. Piotr Stępniak

Jest uznanym specjalistą w  zakresie kryminologii, prawa karnego wykonawczego oraz pedagogiki penitencjarnej. Autor 7 monografii oraz około 200 artykułów naukowych w pismach zagranicznych i krajowych, redaktor naukowy prac zbiorowych z Kongresów i Sympozjów Penitencjarnych. Wielokrotny stypendysta Rządu Francuskiego, odznaczony Medalem Protection Judiciaire de la Jeunesse przez Ministra Sprawiedliwości Republiki Francuskiej za prace o francuskim systemie sądowej ochrony młodzieży. Profesor visiting i wykładowca Universytetu Pau et Pays de l’Adour (Francja) oraz Sam Houston State University (USA). W latach 1992–2000 doradca Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Przewodniczący Komitetu Naukowo-Organizacyjnego IV Polskiego Kongresu Penitencjarnego. Kieruje Zakładem Penitencjarystyki na WSE UAM.