prof. dr hab. Piotr Stępniak

Jest uznanym specjalistą w  zakresie kryminologii, prawa karnego wykonawczego oraz pedagogiki penitencjarnej. Autor 7 monografii oraz około 200 artykułów naukowych w pismach zagranicznych i krajowych, redaktor naukowy prac zbiorowych z Kongresów i Sympozjów Penitencjarnych. Wielokrotny stypendysta Rządu Francuskiego, odznaczony Medalem Protection Judiciaire de la Jeunesse przez Ministra Sprawiedliwości Republiki Francuskiej za prace o francuskim systemie sądowej ochrony młodzieży. Profesor visiting i wykładowca Universytetu Pau et Pays de l’Adour (Francja) oraz Sam Houston State University (USA). W latach 1992–2000 doradca Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Przewodniczący Komitetu Naukowo-Organizacyjnego IV Polskiego Kongresu Penitencjarnego. Kieruje Zakładem Penitencjarystyki na WSE UAM.

 • Prawo karne jutra - między pragmatyzmem a dogmatyzmem
  Publikacja „Prawo karne jutra − między pragmatyzmem a dogmatyzmem” będąca wielowymiarową analizą i krytyczną oceną wybranych instytucji prawa karnego składa się z jedenastu rozdziałów, których...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2018 | Wersja: PDF
  149,00 zł
  Najniższa cena: 119,20 zł
  Publikacja „Prawo karne jutra − między pragmatyzmem a dogmatyzmem” będąca wielowymiarową analizą i krytyczną oceną wybranych instytucji prawa karnego składa się z jedenastu rozdziałów, których...
 • Środki penalne we Francji i Polsce. Doktryna, legislacja, praktyka.
  Monografia podejmuje problematykę zagranicznych systemów prawa karnego. Stanowi cenną, pionierską pozycję w piśmiennictwie polskim. Koncentruje się na porównawczej analizie francuskiego i polskiego...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2012 | Wersja: PDF
  99,00 zł
  Najniższa cena: 79,20 zł
  Monografia podejmuje problematykę zagranicznych systemów prawa karnego. Stanowi cenną, pionierską pozycję w piśmiennictwie polskim. Koncentruje się na porównawczej analizie francuskiego i polskiego...