dr Piotr Zapadka

Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca polskich uczelni publicznych, autor publikacji z zakresu prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego i prawa podatkowego.

  • Usługi bankowości inwestycyjnej
    Jedną z inspiracji dla przygotowania niniejszej pracy był amerykański kryzys subprime z 2008 r., który ukazał niezwykle istotną rolę współczesnej bankowości inwestycyjnej dla funkcjonowania tak...
    Seria: Zarys Prawa
    Rok wydania: 2012 | Wersja: Druk
    132,05 zł 139,00 zł
    Jedną z inspiracji dla przygotowania niniejszej pracy był amerykański kryzys subprime z 2008 r., który ukazał niezwykle istotną rolę współczesnej bankowości inwestycyjnej dla funkcjonowania tak...