dr Piotr Zapadka

Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca polskich uczelni publicznych, autor publikacji z zakresu prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego i prawa podatkowego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.