SSA dr Przemysław Feliga LL.M

Doktor nauk prawnych, LL.M. Universität Regensburg (Niemcy), sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie