r.pr. dr Radosław L. Kwaśnicki

 • radca prawny, Partner Zarządzający Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
 • specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych w 2011 r. uzyskał prestiżową rekomendację Global Law Experts jako jedyny polski prawnik w zakresie prawa spółek, w 2010 r. także w ww. zakresie został wyróżniony przez European Legal Experts oraz wskazany przez Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), gdzie wskazano m.in., iż „ … Radosław Kwaśnicki jest skutecznym menadżerem i opiekunem. Kwaśnicki doradza przedsiębiorstwom w sektorach energii, górnictwa, FMCG, farmaceutycznych oraz budowlanych.“
 • arbiter krajowy i międzynarodowy; w latach 2010 - 2012 Prezes, a następnie Wiceprezes Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (obecnie arbiter tego Sądu), od 2010 r. arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz arbiter Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, a także arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu
 • bogate doświadczenie w nadzorze korporacyjnym zdobył jako członek rad nadzorczych spółek działających w różnych sektorach, w tym spółek publicznych oraz instytucji finansowych
 • członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów, wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych Polskiego Instytutu Dyrektorów
 • uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego
 • redaktor oraz autor i współautor kilku monografii, podręczników i komentarzy oraz ponad trzystu innych publikacji lub wypowiedzi poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego
 • członek Kolegium Redakcyjnego „Monitora Prawa Handlowego
 • wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu
 • biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim
 • autor bloga pod adresem kwasnicki.com.pl