dr Radosław Maruszkin

Adwokat i doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski). Prowadzi ekspercką kancelarię w obszarze m.in. prawa ochrony środowiska, prawa klimatycznego i prawa Unii Europejskiej. Przewodniczący Sekcji Prawa Ochrony Środowiska i Klimatu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wykładowca na szkoleniach dla aplikantów adwokackich. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, University of Cambridge, Centre for the Study of English and European Law i Utrecht University w Holandii, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii pt. „Zastosowanie dyrektywy w relacji horyzontalnej".