dr Rafał Guzik

Dr nauk prawnych, adwokat w Kancelarii Adwokackiej G&G w Oświęcimiu, wykładowca aplikantów Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.