dr SSO Rafał Kierzynka

Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, naczelnik Wydziału Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Karnego. Specjalista z zakresu europejskiego prawa karnego, autor wielu publikacji na ten temat. Przedstawiciel Polski w komitetach Rady Europy i grupach roboczych Unii Europejskiej zajmujących się prawem karnym. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.