dr Rafał Łyszczek

Doktor nauk prawnych, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Prezes Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie.