dr Rafał Woźniak

Doktor nauk prawnych, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, adwokat oraz prawnik w warszawskim biurze wiodącej międzynarodowej kancelarii prawnej, specjalista w zakresie prawa rynku kapitałowego, papierów wartościowych oraz prawa spółek. Autor oraz współautor licznych publikacji poświęconych tej tematyce, w tym komentarzy do ustawy o obligacjach oraz do ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.