dr Rafał Woźniak

Doktor nauk prawnych, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego, adwokat. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z informacją poufną, rynkiem kapitałowym, prawem handlowym, jak również w kwestiach korporacyjnych oraz prawie papierów wartościowych. Autor oraz współautor licznych publikacji poświęconych tej tematyce.