dr Renata Tanajewska

Pracownik Zakładu Prawa Handlowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania naukowe koncentruje na prawie cywilnym, w szczególności na prawie handlowym. Ponadto, jest adwokatem czynnie wykonującym zawód w ramach prowadzonej kancelarii.