dr hab. Robert Gawłowski, prof WSB

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; absolwent Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień związanych z samorządem terytorialnym, problematyki zarządzania publicznego oraz zarządzania metropoliami. Laureat prestiżowego konkursu Wolters Kluwer za najlepsze prace doktorskie obronione w 2012 r. Nagrodę otrzymał za pracę „Ustroje metropolitalne w Europie Zachodniej ze szczególnym uwzględnieniem Londynu". Pełnił funkcję doradcy ministra administracji i cyfryzacji oraz ministra spraw wewnętrznych; współpracownik OECD. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, komentarzy i ekspertyz. Stały współpracownik „Gazety Samorządu i Administracji", „Rzeczpospolitej". Obecnie prodziekan w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.

 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
  %
  Bestseller
  Kompleksowe omówienie narzędzi organizacji i zarządzania administracją publiczną. Publikacja przedstawia katalog obszarów, mechanizmów i narzędzi funkcjonowania współczesnej administracji...
  Seria: Sektor publiczny w praktyce
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  135,15 zł
  159,00 zł
  Najniższa cena: 135,15 zł
  Kompleksowe omówienie narzędzi organizacji i zarządzania administracją publiczną. Publikacja przedstawia katalog obszarów, mechanizmów i narzędzi funkcjonowania współczesnej administracji...