dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, adwokat. Autor monografii oraz artykułów z zakresu prawa postępowania cywilnego i prawa europejskiego, glos do orzeczeń Sądu Najwyższego, a także komentarzy do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ekspert z zakresu prawa komisji sejmowych w Sejmie RP VI kadencji. W 2004 r. odbywał kilkumiesięczny staż naukowy w Chicago-Kent College of Law. W 2007 r. prowadził badania nt. powództwa grupowego (class action) w Oregon State University. Otrzymał stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na realizację projektu badawczego w Chicago-Kent College of Law, gdzie przebywał w 2012 r. Od 2007 r. systematycznie uczestniczy i prezentuje referaty na międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Procesowego (International Association of Procedural Law).

 • Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy
  %
  Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy, to publikacja która wychodzi naprzeciw zmianom wprowadzonym do sądowego postepowania egzekucyjnego wynikającym z ustawy z 22.3.2018 r....
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk, PDF
  126,65 zł
  149,00 zł
  Najniższa cena: 119,20 zł
  Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy, to publikacja która wychodzi naprzeciw zmianom wprowadzonym do sądowego postepowania egzekucyjnego wynikającym z ustawy z 22.3.2018 r....