dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego II Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, adwokat. Autor monografii oraz artykułów z zakresu prawa postępowania cywilnego i prawa europejskiego, glos do orzeczeń Sądu Najwyższego, a także komentarzy do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ekspert z zakresu prawa komisji sejmowych w Sejmie RP VI kadencji. W 2004 r. odbywał kilkumiesięczny staż naukowy w Chicago-Kent College of Law. W 2007 r. prowadził badania nt. powództwa grupowego (class action) w Oregon State University. Otrzymał stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na realizację projektu badawczego w Chicago-Kent College of Law, gdzie przebywał w 2012 r. Od 2007 r. systematycznie uczestniczy i prezentuje referaty na międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Procesowego (International Association of Procedural Law).