dr hab. Robert Zajkowski, prof. UMCS

Profesor UMCS, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, zatrudniony w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalista w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej, finansów przedsiębiorstw, VBM, optymalizacji decyzji menedżerskich oraz ilościowych i jakościowych metod badawczych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym zagranicznych. Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

 • Finansowanie i corporate governance w przedsiębiorstwach rodzinnych
  15% taniej
  Promocja
  Książka prezentuje wyniki przeprowadzonych w Polsce i Austrii badań empirycznych dotyczących ładu korporacyjnego i finansowania przedsiębiorstw rodzinnych, których interpretacja oparta jest na...
  Seria: Finanse
  Rok wydania: 2016 | Wersja: Druk, PDF
  50,15 zł 59,00 zł
  Książka prezentuje wyniki przeprowadzonych w Polsce i Austrii badań empirycznych dotyczących ładu korporacyjnego i finansowania przedsiębiorstw rodzinnych, których interpretacja oparta jest na...