Sebastian Bach

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i audytu wewnętrznego. Skarbnik gminy, kierownik referatu finansowo-budżetowego urzędu gminy, były starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej w RIO we Wrocławiu, audytor wewnętrzny, certyfikowany księgowy, szkoleniowiec służb finansowo-księgowych sektora publicznego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji, w tym książek poświęconych rachunkowości budżetowej, finansom publicznym oraz pomocy publicznej.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.