dr Sebastian Gajewski

Doktor nauk prawnych, zajmuje się prawem i postępowaniem administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym, prowadzi zajęcia z prawa i postępowania administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Doświadczenie zdobywał m.in. jako asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i prawnik w administracji samorządowej. Doradza organom administracji publicznej i organizacjom pozarządowym. Współpracował również z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

 • Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz
  Pierwszy i jedyny na rynku praktyczny komentarz do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, który pokazuje, jak efektywnie i zgodnie z prawem tworzyć instytucje kultury i nimi...
  Seria: Ustawy w praktyce
  Rok wydania: 2016 | Wersja: Druk
  160,55 zł 169,00 zł
  Pierwszy i jedyny na rynku praktyczny komentarz do ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, który pokazuje, jak efektywnie i zgodnie z prawem tworzyć instytucje kultury i nimi...