dr Sebastian Kowalski

Sędzia, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.