prof. dr hab. Sławomir Patyra

Prof. UMCS dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz w Katedrze Prawa Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, radca prawny. Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego. Specjalizuje się w problematyce procesu legislacyjnego, ustroju organów ochrony prawnej oraz współczesnych systemów rządów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli egzekutywy w systemie organów państwowych. Pełni obowiązki kierownika Centrum Badań nad Parlamentaryzmem przy Katedrze Prawa Konstytucyjnego UMCS w Lublinie, członka zespołu redakcyjnego kwartalnika „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” oraz stałego eksperta Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

 • Dylematy wokół prawa do sądu
  %
  Przedkładana Czytelnikowi monografia poświęcona została problematyce prawa do sądu, która stała się niezwykle aktualna w 2015 r. wraz z dokonaniem zmian w składzie i funkcjonowaniu władzy...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2023 | Wersja: PDF
  169,15 zł
  199,00 zł
  Najniższa cena: 149,25 zł
  Przedkładana Czytelnikowi monografia poświęcona została problematyce prawa do sądu, która stała się niezwykle aktualna w 2015 r. wraz z dokonaniem zmian w składzie i funkcjonowaniu władzy...